Soullife terapi

Under behandlingen arbetar man med kropp och själ som en helhet och löser på så sätt upp obalanser som uppkommit exempelvis ur trauman av olika slag. Behandlingen kompletteras vid behov med kosttillskott, örter eller andra typer av preparat för att stödja kroppen och underlätta läkning.

Vi utgår från ett holistisk synsätt, eftersom vi vet att kropp, själ, känslor och yttre betingelser påverkar varandra och därmed vår hälsa och vårt välbefinnande.